ΑΡΧΙΚΗ

23-24/6/2018 ---- Γκιώνα

ΓΚΙΩΝΑ-5.6.2016-012

Σάββατο: Ανάβαση από την Καλοσκοπή στη Βαθιά Λάκκα όπου και διαμονή σε αντίσκηνα.
Κυριακή: Ανάβαση στη κορυφή Πυραμίδα και κατάβαση στη Καλοσκοπή.

ΒΔ:2
Ώρες πορείας: 3+6
Υ.Δ.: 600μ.+ 600μ.
Αρχηγός: Καϊκουσίδης Γιάννης, Χρίστοβα Ελίτσα

Μετά τη δήλωση συμμετοχής, κατάθεση προκαταβολής (20 €) στα γραφεία ή ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς. Στα σχόλια της κατάθεσης αναγράψτε το επίθετο και την τοποθεσία της ανάβασης. Οι προκαταβολές σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς προειδοποίηση δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης της ανάβασης επιστρέφονται ή κρατούνται για επόμενη ανάβαση. Ακυρώσεις μέχρι την Παρασκευή 22/6.

Sunday the 24th. PointLink.