ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

   Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώνει το φθινόπωρο του 2016 Σχολή Αρχαρίων Αναρρίχησης Βράχου.

   Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου μίας σχοινιάς.

   Δεν απαιτείται καμμία προηγούμενη αναρριχητική εμπειρία, παρά μόνο ένα σχετικά καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και όρεξη για μάθηση και περιπέτεια.

   Η Σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από την Ε.Ο.Ο.Α.

 

   Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 300 ευρώ και περιλαμβάνει τα δίδακτρα, τον δανεισμό του εξειδικευμένου εξοπλισμού ( κράνος, σχοινιά, μπωντριέ, καραμπίνερ, καταβατήρες), το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων και την εγγραφή μέλους στον Α.Ο.Σ..

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • 3 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • βεβαίωση καλής υγείας από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο, η οποία να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την εγγραφή στη σχολή.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το 50% του κόστους συμμετοχής κατατίθενται ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, στην γραμματεία του συλλόγου. Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος της σχολής .

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος.

   Οι Εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν την συνέχιση της παρακολούθησης σε κάποιον, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.

   Ο δανεισμός του εξοπλισμού γίνεται παρουσία των εκπαιδευτών στα γραφεία του συλλόγου. Ο δανειζόμενος εγγυάται την άμεση επιστροφή του μετά το πέρας της σχολής.

Στελέχωση σχολής

  • Κώστας Μουγκολιάς Υπεύθυνος Εκπαιδευτής
  • Σταμάτης Κωνσταντακόπουλος Εκπαιδευτής
  • Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Βοηθός Εκπαιδευτή
  • Αργυρώ Παπαθανασίου Βοηθός Εκπαιδευτή
  • Βασούλα Νίμπη Βοηθός Εκπαιδευτή
  • Γιώργος Μυλωνάς Βοηθός Εκπαιδευτή
Sunday the 24th. PointLink.