ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση εγγραφής στο σύλλογο (για τα μη μελη), γίνεται στο σύλλογο
 • Αίτηση εγγραφής στη σχολή, γίνεται ηλεκτρονικά εδώ
 • 3 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση καλής υγείας από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο, η οποία να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την εγγραφή στη σχολή.

 

Κόστος

 • Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 300 ευρώ και περιλαμβάνει
 • τα δίδακτρα,
 • τον δανεισμό του εξειδικευμένου εξοπλισμού (κράνος, μποντριέ, σχοινιά, καραμπίνερ ασφαλείας, καταβατήρες, σετάκια),
 • το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων
 • και την εγγραφή μέλους στον Α.Ο.Σ.
 • Για τα μέλη του συλλόγου γίνεται ανανέωση συνδρομής
 • Για τα μέλη του συλλόγου που έχουν παρακολουθήσει την ίδια χρονιά άλλη σχολή στον ΑΟΣ υπάρχει έκπτωση 20€

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το 50% του κόστους συμμετοχής κατατίθενται μέχρι την πρώτη συνάντηση της σχολής, στην γραμματεία του συλλόγου.  

Tuesday the 23rd. PointLink.