ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

   Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώνει για το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.

   Βασικός στόχος της Σχολής είναι η απόκτηση των γνώσεων που θα διασφαλίσουν στους αποφοίτους την αυτόνομη και ασφαλή κίνησή τους στο ορεινό περιβάλλον όλες τις εποχές.

   Η Σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από την Ε.Ο.Ο.Α.

   Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 290 ευρώ και περιλαμβάνει τα δίδακτρα, τον δανεισμό του εξειδικευμένου εξοπλισμού ( κράνος, πιολέ, κραμπόν, σχοινιά, μποντριέ, καραμπίνερ, καταβατήρες), το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων και την εγγραφή μέλους στον Α.Ο.Σ..

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • 2 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • βεβαίωση καλής υγείας από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο, η οποία να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την εγγραφή στη σχολή.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το 50% του κόστους συμμετοχής κατατίθενται ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, στην γραμματεία του συλλόγου. 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος.

   Οι Εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν την συνέχιση της παρακολούθησης σε κάποιον, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.

   Ο δανεισμός του εξοπλισμού γίνεται παρουσία των εκπαιδευτών στα γραφεία του συλλόγου. Ο δανειζόμενος εγγυάται την άμεση επιστροφή του μετά το πέρας της σχολής.

   Υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι ο Σταμάτης Κωνσταντακόπουλος. Η Σχολή στελεχώνεται επίσης από έμπειρους Βοηθούς Εκπαιδευτές Ορειβασίας όπως οι Κώστας Μουγκολιάς, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης κ.α.

Sunday the 24th. PointLink.