ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

   

 

Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο σχολές ορειβασίας και αναρρίχησης αρχαρίων. Οι σχολές είναι αναγνωρισμένες από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης. Η ύλη πρακτική και θεωρητική που διδάσκεται είναι δοσμένη από την ΕΟΑΑ και είναι κοινή για όλες τις αναγνωρισμένες σχολές από την ΕΟΑΑ καθώς και η διάρκεια εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές είναι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης. Η αποφοίτηση από αναγνωρισμένη σχολή σημαίνει ότι ο απόφοιτος μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης μέχρι την σχολή εκπαιδευτών αν το επιθυμεί.

  Στις σχολές αρχαρίων του ΑΟΣ εκπαιδευτές είναι ο Σταμάτης Κωνσταντακόπουλος και ο Κώστας Μουγκολιάς. Βοηθοί εκπαιδευτές οι Αργυρώ Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Μυλωνάς.

   Οι δηλώσεις συμμετοχής στις σχολές γίνονται στη γραμματεία του συλλόγου. Ανακοινώσεις για την έναρξη των σχολών γίνονται στο site και το facebook.

   Συναισθανόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής και καθώς είμαστε και θέλουμε να παραμείνουμε ο πιο νεανικός σύλλογος, κρατήσαμε τις τιμές των σχολών φτηνότερες από οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη σχολή. Η τιμή για τις σχολές είναι 290€ για της Ορειβασίας και 300€ για της Αναρριχησης και η πληρωμή γίνεται τμηματικά.

   Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ηλικίας, εμπειρίας και φυσικής κατάστασης για την συμμετοχή στις σχολές αρχαρίων. Μοναδική προϋπόθεση για τη σχολή ορειβασίας είναι η αγάπη κάποιου για το βουνό και για τη σχολή αναρρίχησης η επιθυμία να μάθει να σκαρφαλώνει.

   Σκοπός της Ορειβασίας Αρχαρίων είναι η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς κίνησης στα βουνά, όλες τις εποχές.

   Σκοπός της Αναρρίχησης Αρχαρίων είναι η εκμάθηση των βασικών τεχνικών σκαρφαλώματος βράχου καθώς και των χειρισμών ασφάλισης.

Tuesday the 23rd. PointLink.