ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

   Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώνει για το διάστημα Φεβρουαρίου - Ιουλίου 2016 Σχολή Μέσου Επιπέδου Ορειβασίας.

   Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών στο αλπικό πεδίο.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από Σχολές Μέσου Αναρρίχησης Βράχου & Σχολές Αρχαρίων Ορειβασίας. Με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από την Ε.Ο.Ο.Α.

   Η Σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από την Ε.Ο.Ο.Α.

 

   Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 350 ευρώ και περιλαμβάνει τα δίδακτρα, και την ασφάλιση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • - Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή (Συμπληρώνετε στο σύλλογο)
  • βεβαίωση καλής υγείας από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο, η οποία να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την εγγραφή στη σχολή.
  • 1 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
  • φωτοτυπία της Ορειβατικής Ταυτότητας
  • φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • φωτοτυπία των απαιτούμενων πτυχίων προηγούμενων σχολών
  • Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία ναπεριλαμβάνει:
  • Τουλάχιστον 25 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε οργανωμένοαναρριχητικό πεδίο βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA.  
  • Τουλάχιστον 7 διαδρομές βράχου κατά ελάχιστο V UIAA 70 m που απαιτούν τοπικά και χρήση προσωρινών ασφαλειών.
  • Τουλάχιστον 7 πεζοπορικές αναβάσεις σε Ελληνικά Βουνά τη χειμερινήπερίοδο.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το 50% του κόστους συμμετοχής κατατίθενται ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, στην γραμματεία του συλλόγου. Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος της σχολής.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος.

   Οι Εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν την συνέχιση της παρακολούθησης σε κάποιον, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.

   Υπέυθυνος Εκπαιδευτής είναι ο Σταμάτης Κωνσταντακόπουλος. Η Σχολή στελεχώνεται επίσης από έμπειρους Βοηθούς ΕκπαιδευτέςΟρειβασίας όπως οι Κώστας Μουγκολιάς, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Σωτήρης Σωτηρίου κ.α.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

25 / 2 Συνάντηση γνωριμίας 20.30 Γραφεία ΑΟΣ Κατάθεση δικαιολογητικών

6 / 3 Βαρυμπόμπη –Dry Tooling 

19 – 20 / 3 Βαρδούσια – Χειμερινή Αναρρίχηση 

15 – 17 / 4 Όλυμπος – Κόψη Ναούμ (Ξερολάκκι) – Χειμερινή Αναρρίχηση

1 – 3 / 7 Γκιώνα – Πυραμίδα – Αλπική Αναρρίχηση Βράχου 

 

Ύλη Σχολής

1. Η βασική στάση του σώματος στην αναρρίχηση χιονιού-πάγου.

2. Τεχνικές αναρρίχησης χιονιού, πάγου, μικτών πεδίων.

3. Τεχνικές αναρρίχησης με δύο πιολέ.

4. Χρήση προσωρινών ασφαλειών (καρύδια, φρεντ, καρφιά, ιμάντες,αλουμινογωνιές).

5. Ρελέ (απλά, ισοσταθμισμένα, αναπτυσσόμενες δυνάμεις, υποβαθμίσεις,αντιμετώπιση επισφαλών τοποθετήσεων).

6. Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ραπέλ).

7. Ραπέλ από ρελέ που μπορεί να ανακληθεί.

8. Ταυτόχρονη κίνηση (παράλληλη κίνηση με και χωρίς ενδιάμεσες ασφάλειες,σε όλα τα πεδία, χιόνι, βράχος, κόψη).

9. Προσανατολισμός (Νυχτερινή άσκηση, αναφορά απόκλισης).

10. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Προβλήματα Πρόσβασης,Αναρρίχησης, Επιστροφής).

11. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους (Στο Αλπικό Πεδίο, με ή χωρίς χιόνι).

12. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Μέθοδοι πρόβλεψης, αναφορές σε πρόσφατα ατυχήματα).

13. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση και Οργανωμένη Διάσωση με ή χωρίς φορείο).

14. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Κατασκευή χιονότρυπας και διανυκτέρευση)

Monday the 23rd. PointLink.