ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ AΝΟΙΞΗ 2017

19 / 04 / 2017 Συνάντηση στα Γραφεία του ΑΟΣ στις 20:00  

Συνάντηση γνωριμίας
Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Δανεισμός υλικών

29 - 30 - 1 / 04 / 2017  Πάρνηθα - Ναύπλιο 

Παρουσίαση αναρριχητικού εξοπλισμού
Βασικοί χειρισμοί, κόμποι.
Αναρρίχηση με top rope
Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (επικεφαλής, δεύτερου, top rop)

11 / 05 / 2017 Τεχνητή πίστα αναρρίχησης «ΟΑΚΑ Indoor Climbing»

Αναρριχητικές τεχνικές
κινησιολογία (αυτοσυγκέντρωση, διαχείριση δυνάμεων, ξεκούραση πάνω στη διαδρομή) Προπονητική
Πτώσεις

13 - 14 / 05 / 2017 Πάρνηθα  

Αναρρίχηση επικεφαλής (με σχοινί back-up)
Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (επικεφαλής, δεύτερου, top rop)
Ραπέλ

27 - 28 - 29 / 05 / 2017 Βαράσσοβα

Επικεφαλής αναρρίχηση Επίδειξη σεναρίου διάσωσης,
Ισοστάθμιση Ρελέ
Αναγνώριση, αξιολόγηση ασφαλειών
Βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής
Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής
Δεοντολογία Ελεύθερης Αναρρίχησης
Εξετάσεις Αποφοίτησης

Τις ενδιάμεσες Τετάρτες τα απογεύματα, θα πραγματοποιηθούν είτε θεωρητικά μαθήματα στα γραφεία του Συλλόγου, είτε προαιρετικές συναντήσεις σε αναρριχητικά πεδία της Αττικής για εξάσκηση. 

Monday the 21st. PointLink.